Obecná pravidla pro aktivity uživatelů na Zingu

Jakoukoli aktivitou ovlivňující chod tohoto webu, jakou je přispívání, nastavení avataru, podpisu a tak podobně, zároveň souhlasíte s těmito pravidly a doporučeními, na která je uveden odkaz ze všech stránek webu, kde je potřeba uživatele s pravidly seznámit.

Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání Vašeho příspěvku, avataru, podpisu atp. nebo k trvalému zablokování Vašeho uživatelského účtu na Zing.cz

Je povinností každého uživatele seznámit se s aktuální podobou těchto pravidel.


Nedovolený obsah

Na tomto webovém portálu jsou zakázány jakékoli aktivity, které by přímo či nepřímo v jakékoli podobě obsahovaly:

  • urážky či vulgární nadávky
  • pornografický materiál či podobně nevhodný obsah
  • rasistické či jiné nenávistné projevy proti jedincům nebo skupinám
  • spam nebo jinou formu nevhodné reklamy
  • odkazy na konkurenční herní magazíny nebo herní obchody
  • warez, odkazy na warez nebo odkazy na stránky obsahující, zpřístupňující či jinak podporující warez
  • jiné než výše zmíněné projevy, které by jakýmkoli způsobem narušovaly chod portálu, byly v rozporu s dobrými mravy, obchodními zájmy společnosti Zing s.r.o. či v rozporu se zákony České republiky

Bezpečnost

Nesdělujte proto své přihlašovací údaje ostatním osobám. Neukládejte hesla v počítačích, ke kterým mají přístup i další osoby, kromě Vás. Pravidelně kontrolujte, zda je Váš počítač zabezpečen proti virům a nejrůznějším formám spyware.

Vaše přihlášení na webu je trvalé. Nezapomínejte se proto odhlašovat vždy, když umožníte přístup k počítači dalším osobám.

Nikdy od svých uživatelů žádným komunikačním prostředkem nežádáme sdělení jejich hesla (výjimku může tvořit pouze přihlašovací jméno nutné k identifikaci uživatele v případě nahlášených problémů s účtem). Každou takovou žádost, ať může působit jakkoli důvěryhodně, ignorujte.

Pamatujte si, že základem je bezpečné heslo. Snažte se vymyslet takové heslo, které si sice snadno zapamatujete, ale nebude jednoduše uhodnutelné. Je proto dobré vyvarovat se běžně užívaným slovům obsažených ve slovnících a zvláště pak nejrůznějším názvům a pojmenování čehokoli, co by Vás s těmito věcmi spojovalo a případnému útočníkovi tak zjednodušilo jeho uhodnutí. Dobrým zvykem bývá opatřit každé takové heslo navíc nic neříkající kombinací písmen nebo čísel.

Vaše e-mailové adresy uvedené při registraci nikde nezveřejňujeme a neumožňujeme k nim přistupovat ostatním uživatelům, nezvolíte-li si při registraci jinak. I tak jsou tyto adresy přiměřenou mírou chráněny před spamem. Ovšem při zveřejňování vlastních e-mailových adres ve Vašich příspěvcích mějte vždy na mysli, že se tak vystavujete významnému riziku zahlcení této e-mailové adresy nevyžádanou poštou třetích stran.


Odvolání

Neneseme zodpovědnost za obsah příspěvků ani skrytou či zjevnou podstatu jiných uživatelských aktivit na tomto webu, které by jakýmkoli způsobem porušovaly pravidla tohoto fóra či platných zákonů České republiky.

Snažíme se neustále kontrolovat všechny příspěvky a aktivity uživatelů webu tak, aby dodržovaly tato pravidla, není však v našich silách zajistit naprostou kontrolu nad všemi příspěvky. Na případná oprávněná oznámení formou e-mailové zprávy však reagujeme zavčas a snažíme se zjednat odpovídající nápravu současného stavu.

Máte-li jakékoli dotazy k těmto pravidlům či chcete nahlásit nevhodný příspěvek, napište nám na redakční e-mail. Vždy se snažte uvést maximum informací potřebných k vyřešení Vašeho problému.

Naše zprávy můžete sledovat i zde:


  • Populární
  • Komentáře
  • Nejnovější
Steam
Epic
Steam
Lidé kvůli Assassin’s Creed Shadows „demolují“ stránky Wikipedie