Prohlášení o blozích

Blogy nevyjadřují názor redakce Zing.

Blogy píší sami uživatelé portálu Zing a vyjadřují v nich své osobní názory a postoje, které žádným způsobem nevyjadřují názory redakce Zing.

Pro zachování maximálního pohodlí při psaní blogů, nejsou blogové články před publikováním schvalovány. Vyhrazujeme si právo absolutní kontroly nad obsahem Vašeho blogu. Při opakované publikaci nevhodného obsahu, může být blog úplně smazán a jeho autorovi blogový účet pozastaven.


Obsah blogů nesmí přímo či nepřímo v jakékoli podobě obsahovat:

  • urážky či nadměrné množství vulgarismů
  • pornografický materiál či podobně nevhodný obsah
  • rasistické či jiné nenávistné projevy proti jedincům nebo skupinám
  • spam nebo jinou formu nevhodné reklamy
  • warez, odkazy na warez nebo odkazy na stránky obsahující, zpřístupňující či jinak podporující warez
  • jiné než výše zmíněné projevy, které by jakýmkoli způsobem narušovaly chod portálu, byly v rozporu s dobrými mravy, obchodními zájmy společnosti Xzone s.r.o. či v rozporu se zákony České republiky

Neneseme zodpovědnost za obsah příspěvků ani skrytou či zjevnou podstatu jiných uživatelských aktivit v jejich osobních blozích, které by jakýmkoli způsobem porušovaly zásady pro psaní článků či platné zákony České republiky.

Snažíme se neustále kontrolovat všechny blogové příspěvky a aktivity autorů/čtenářů uživatelských blogů tak, aby dodržovaly tato pravidla, není však v našich silách zajistit naprostou kontrolu nad všemi příspěvky a aktivitami. Na případná oprávněná oznámení formou e-mailové zprávy však reagujeme zavčas a snažíme se zjednat odpovídající nápravu současného stavu.

Máte-li jakékoli dotazy či chcete nahlásit nevhodný článek, napište nám na e-mail redakce. Vždy se snažte uvést maximum informací potřebných k vyřešení problému.

Naše zprávy můžete sledovat i zde:


  • Populární
  • Komentáře
  • Nejnovější
PlayStation Plus
Ponurá akční fantasy Soulstice otevírá své brány odvážlivcům
českou lokalizaci
FIFA